نویسنده = مجید طهرانی دهکردی
بررسی پارامترهای مؤثر بر رنگرزی نخ پشمی مرینوس با برگ گیاه کاسنی

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 17-23

مجید طهرانی؛ یحیی بایگان؛ فاطمه شاهمرادی قهه


بررسی تحلیلی رفتار کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 115-122

مجید طهرانی دهکردی؛ هوشنگ نصرتی؛ محمود مهرداد شکریه


بررسی تاثیر ترکیب نخ های بازالت و نایلون بر خواص کششی پارچه های بافته شده از آنها

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 39-44

مجید طهرانی دهکردی؛ هوشنگ نصرتی؛ محمود مهرداد شکریه