نویسنده = دکتر مجید طهرانی دهکردی
رنگرزی پارچه ابریشمی با رنگدانه های آنتوسیانین استخراج شده در حلال های مختلف از رنگزای کلاله چای ترش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

مجید طهرانی؛ فاطمه شاهمرادی قهه؛ زهرا جهانبازی


بررسی پارامترهای مؤثر بر رنگرزی نخ پشمی مرینوس با برگ گیاه کاسنی

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 17-23

مجید طهرانی؛ یحیی بایگان؛ فاطمه شاهمرادی قهه


بررسی تحلیلی رفتار کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 115-122

مجید طهرانی دهکردی؛ هوشنگ نصرتی؛ محمود مهرداد شکریه


بررسی تاثیر ترکیب نخ های بازالت و نایلون بر خواص کششی پارچه های بافته شده از آنها

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 39-44

مجید طهرانی دهکردی؛ هوشنگ نصرتی؛ محمود مهرداد شکریه