نویسنده = سعید فتاحی
تولید و بررسی خواص داربست نانولیفی کیتوسان حاوی نانوکامپوزیت هیدروکسی‌آپاتیت/چارچوب فلز-آلی (HAp@MOF) برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

امیرحسین گلستانی؛ سعید فتاحی؛ مهدی حسن زاده


بررسی تأثیر عوامل فرآیندی بر رفتار خزشی بلند ‌‌مدت ژئوتکستایل‌های پلی استر بافته شده و بی بافت سوزن زنی شده

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 59-69

حسن مشروطه؛ اسفندیار اختیاری؛ سعید فتاحی؛ سید مصطفی احمدی؛ میترا بخشی؛ زهرا دهقان بنادکی