نویسنده = پیمان ولی پور
جذب رنگزای راکتیو قرمز 198 بر روی نانو ساختار مغناطیسی سیلیکاتی: مطالعات جذب و مدل سازی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-17

حسین زائر ثابت؛ پیمان ولی پور؛ حبیب اله طیبی


بهبود خواص الکتریکی و آنتی باکتریال روی پارچه پنبه ای با استفاده از گرافن اکساید

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 15-23

نجمه علیزاده؛ محمد میرجلیلی؛ پیمان ولی پور؛ حمید اکبرپور


بررسی تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند در پوشاک ورزشی

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 57-64

پیمان ولی پور؛ مریم سیاری


بررسی خواص حرارتی، مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت‌های اپوکسی پر‌شده با نانو لوله‌های کربنی اصلاح شده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 5-11

حمیدرضا گلشن تفتی؛ محمد میرجلیلی؛ پیمان ولی پور


شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 31-41

وحید محمدی؛ پیمان ولی پور؛ حامد محمدی


شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 31-41

وحید محمدی؛ پیمان ولی پور؛ حامد محمدی


بررسی جذب مواد رنگزای واکنش پذیر روی پارچه پنبه ای عمل آوری شده با کیتوسان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 3-8

پیمان ولی پور؛ مهناز السادات هاشمی؛ محمد رضا طوسی جمالی؛ احسان اکرامی


اثر موقعیت استقرار فتیله در بخش تغذیه ماشین چندلاکنی بر توزیع شعاعی الیاف در سطح مقطع عرضی نخ پنبه - پلی استر

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 39-46

علیرضا حسین پور کاسگری؛ عبدالرسول مقسم؛ مهیار سلیمانی اشرفی؛ پیمان ولی پور