نویسنده = خدامی، دکتر اکبر
بررسی روش های مختلف تکمیل کالای خواب با عصاره طبیعی آرامش بخش گل یاسمن

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 27-36

محبوبه خانی گوآبادی؛ زهرا مزروعی سبدانی؛ دکتر اکبر خدامی


مروری بر تولید، خواص و کاربردهای الیاف پلی لاکتیک اسید

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 11-17

فرنازالسادات فتاحی؛ اکبر خدامی؛ حسین ایزدان


مروری بر ابرآبگریزی: خاصیتی ویژه در منسوجات

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 23-38

زهرا مزروعی سبدانی؛ اکبر خدامی


اصلاح سطح الیاف پلی پروپیلن با استفاده از تابش پرتوهای ریزموج و فرابنفش

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 217-222

الهام سادات جمدی؛ اکبر خدامی؛ زهرا صدرارحامی