نویسنده = پیوندی، پدرام
استخراج و طبقه‌بندی تصاویر طرح سنگ شور پوشاک جین با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-means

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 209-215

زینب مزدک؛ پدرام پیوندی؛ علی اصغر علمدار یزدی


کاربرد شبکه عصبی خودسازمان دهنده براساس داده کاوی برای ایجاد جدول اندازه لباس

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 97-103

فاطمه ماکویی؛ فرزانه میرجلیلی؛ محسن هادی زاده هادی زاده؛ پدرام پیوندی