نویسنده = وحید متقی طلب
اثر پلاسمای اکسیژن بر پوشش دهی پلی استر با نانو میله های مخروطی مس

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 23-29

مهدیه اردشیری؛ محمود صابری مطلق؛ وحید متقی طلب


مروری بر عملکرد رشته‌سازها در الکتروریسی بدون سوزن

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 29-46

ایمان اسماعیل زاده؛ وحید متقی طلب؛ اکبر خداپرست حقی


مروری بر روش های ساخت و خواص نانوالیاف توخالی

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 39-60

الهه تجری سراب؛ وحید متقی طلب