نویسنده = افراشته، سیاوش
مروری بر عوامل پایداری و توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران

دوره 12، شماره 3، آبان 1402، صفحه 93-125

سیاوش افراشته؛ آرزو منصوری قراء؛ مهدی امامی قره حاجلو؛ پیمان ولی پور؛ رهام حبیبی؛ عقیل حاجی هاشمی؛ تیام حبیبی