نویسنده = زارع، ابوالفضل
بررسی خواص ضدباکتری و خواص جذبی ماسک‌های یکبار مصرف بر پایه استفاده از هیدروکسی آپاتیت

دوره 12، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 26-40

ابوالفضل زارع مهرجردی؛ حامده رحیم نژاد؛ ساجده رحیم نژاد


تأثیر سیکل شستشو بر کارایی ماسک های پارچه ای تکمیل شده با هیدروکسی آپاتیت

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 41-51

ابوالفضل زارع؛ رستم نمیرانیان؛ حسین ملاحسینی؛ ساجده رحیم نژاد؛ حامده رحیم نژاد


مروری بر روش‌های ضدمیکروبی و ضدویروسی ماسک‌ها

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 53-68

ابوالفضل زارع مهرجردی؛ ساجده رحیم نژاد؛ حامده رحیم نژاد


بررسی رفتار کاسه انداختن پارچه های سلولزی چاپ شده با روناس و آلجینات سدیم

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 37-44

ابوالفضل زارع مهرجردی؛ حامده رحیم نژاد؛ ساجده رحیم نژاد