نویسنده = حیدری گلفزانی، محمد ابراهیم
بررسی تاثیر نوع دندانه، دما و pH حمام رنگرزی بر خواص رنگی نخ اکریلیکی رنگرزی شده با زردچوبه

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 15-25

محمد ابراهیم حیدری گلفزانی؛ مینا شیرازی؛ خاطره حمزه زاده؛ محجبوبه بیسادی