نویسنده = شهناز نایب زاده
شناسایی ابعاد و مولفه های ابزارهای بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های فعال در صنعت مد و پوشاک ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 35-61

مونا کشکی؛ شهناز نایب زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ کریم حمدی


شناسایی معیارهای سنجش عملکرد بازاریابی با استفاده از روش تحلیل محتوا در صنعت مد و پوشاک

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 62-83

شهروز احمدی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب


اقتصاد دایره ای و صنعت مد: ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های بین‌المللی در پایگاه استنادی Web of Science

دوره 12، شماره 3، آبان 1402، صفحه 32-54

سید مجتبی موسوی زاده؛ شهناز نایب زاده؛ سید حسن حاتمی نسب؛ زهره طباطبایی نسب


شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر آینده ی برندسازی دیجیتال در صنعت فرش ایران

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 92-115

مرجان پرورش محسنی؛ شهناز نایب زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ کریم حمدی


آسیب شناسی طراحی پارچه ولباس در ایران

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 5-16

اعظم زارع نیکوپرور یزدی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب