دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 57-132 
5. کاربرد شبکه عصبی خودسازمان دهنده براساس داده کاوی برای ایجاد جدول اندازه لباس

صفحه 97-103

فاطمه ماکویی؛ فرزانه میرجلیلی؛ محسن هادی زاده هادی زاده؛ پدرام پیوندی


7. بررسی تحلیلی رفتار کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته

صفحه 115-122

مجید طهرانی دهکردی؛ هوشنگ نصرتی؛ محمود مهرداد شکریه