دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-54 
1. بررسی تجربی رفتار اشتعال پذیری موکت نایلونی با آزمون گرماسنجی مخروطی

صفحه 3-8

روح الله سمنانی رهبر؛ رضا قاسمی؛ مجتبی پوراصفهانی؛ جمیله آفاقی؛ ملیحه نازی؛ مهرداد آذین‌فر


5. تولید نانومولدهای انعطاف‌پذیر الیافی به کمک پیزوپلیمر پلی‌وینیلیدن فلوئورید

صفحه 35-38

محمد سجاد سرایانی ‏بافقی؛ علی غیبی؛ روح الله باقرزاده؛ مسعود لطیفی