دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-65 
2. تهیه الیاف ویسکوز به روش عمل‌آوری خمیر چوب با پرتودهی الکترونی

صفحه 11-17

میترا توکلی اردکانی؛ سکینه کریمی؛ محمد میرجلیلی


مقاله مروری

3. مروری بر خواص و کاربردهای پزشکی نانوالیاف الکتروریسی‌شده حاصل از کیتوسان

صفحه 43-55

دکتر سیما حبیبی؛ مژگان رزاق پور؛ محمدرضا اله قلی قصری؛ حسین نازک دست


مقاله پژوهشی

4. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در طول عمر فرش های دستباف

صفحه 19-26

سید محمود طباطبایی هنزایی؛ محمد قانع؛ حسین حسنی؛ علی زینل همدانی