دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

با توجه به اهمیت موضوعات علمی و بروز بودن آنها دبیرخانه نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک تلاش نموده تا قبل از انتشار شماره جدید فصلنامه، مقاله های پذیرش شده به صورت الکترونیکی منتشر شوند.

مقاله پژوهشی

معرفی روشی جدید برای بهبود خواص رنگی کالای پنبه‌ای با کاربرد دیپ یوتکتیک اوره هیدروکلراید/ اتیلن دی آمین به عنوان یک ماده‌ی متورم کننده‌ی درون کریستالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

الهام فرازنده مهر؛ اکبر خدامی؛ محمد دیناری


ارائه و آزمون مدلی در زمینه برندسازی پوشاک ورزشی با رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

مرجان میرجلیلی؛ زهرا حاجی انزهائی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجوی


ارائه مدل پیشبینی تمایل دانشجویان رشته طراحی لباس دختر در خرید پوشاک الهام گرفته از عناصر پوشاک سنتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1400

پیمان ولی پور؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ مریم سیاری


کمینه سازی ضایعات درمرحله الگوکشی لباس برپایه خلاقیت طراح الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

سیده کبری حسینی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ عبدالرسول مقسم


تحلیل عوامل اثرگذار بر انتخاب پوشش غیرمتعارف توسط جوانان (مطالعه موردی: بانوان در منطقه دو تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1400

نیرالسادات موسوی؛ عبدالرسول مقسم؛ علیرضا حسین پور کاسگری


ساخت و مشخصه یابی نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتون-پلی اتیلن-گلایکول حاوی عصاره بابونه برای کاربرد ترمیم زخم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

عادله قلی پور کنعانی؛ فاطمه دهقان


تحلیل نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه جایگاه فرش دستباف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

سید محمود طباطبائی هنزایی؛ سعیده داداشی؛ حامد فلاح


خوشه‌بندی و نگاشت روند مطالعات علمی حوزه بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه WoS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

مهری مهدیخانی؛ سیدحسن حاتمی نسب


پیش بینی فشار پوشش های فشارنده بر روی بدن انسان با استفاده از روش اجزای محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

زینب سلطان زاده؛ بتول کریمی


بررسی جذب صوت پارچه دوجداره حلقوی تاری با پوشش نانو الیاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

محمد داودآبادی فراهانی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ مصطفی جمشیدی


بررسی مقایسه‌ای ایزوترم جذب رنگزای راکتیو یک عاملی و دو عاملی روی پارچه سلولزی با استفاده از مواد تعاونی اوره، دیسپرس کننده و نفوذ دهنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

مرجان ولی زاده؛ پیمان ولی پور؛ رامین خواجوی؛ حمید اکبرپور


مطالعه مشخصه های رنگی و خواص ریزساختاری پارچه پلی اتیلن ترفتالات پس از آمایش سطحی پرتو فرابنفش/گاز اُزُن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

فرنازالسادات فتاحی