دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

با توجه به اهمیت موضوعات علمی و بروز بودن آنها دبیرخانه نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک تلاش نموده تا قبل از انتشار شماره جدید فصلنامه، مقاله های پذیرش شده به صورت الکترونیکی منتشر شوند.
2. سنتز غشای نانوالیاف پلی بوتیلن ترفتالات/نانولوله کربنی چند جداره و بررسی کاربرد در گیراندازی 2-کلرواتیل اتیل سولفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

حمید عابدی؛ علی روستایی


3. تاثیر بارهای سیکلی کاسه ای شدن برروی خواص مکانیکی درز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

زینب سلطان زاده