دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

با توجه به اهمیت موضوعات علمی و بروز بودن آنها دبیرخانه نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک تلاش نموده تا قبل از انتشار شماره جدید فصلنامه، مقاله های پذیرش شده به صورت الکترونیکی منتشر شوند.

مقاله پژوهشی

شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین علل تمایل مصرف‌کنندگان داخلی به خرید پوشاک خارجی -مطالعه موردی در استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

امیدعلی عادلی؛ محمدحسن ملکی؛ زهرا ریاضی


شناسایی و تحلیل نیازمندی های مدیریتی صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از دیمتل فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

علیرضا شیری؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ نسرین آخوندی؛ فضل الله جمالو


تأثیر خودبینی مصرف‌کننده بر اطمینان به سبک پوشش در صنعت پوشاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

محمد صالح محمودی پندری؛ امیررضا کنجکاو منفرد


تاثیر اشعه ماوراء بنفش بر خصوصیات ترمودینامیکی، سینتیکی و ‏ایزوترم جذب رنگینه مستقیم روی الیاف سلولز استات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

علی اکبر ذوالریاستین؛ مرجان غزال نیا


ارائه مدل فرآیند تکوین و توسعه محصول در صنعت فرش دستباف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

علیرضا شیری؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ نسرین آخوندی؛ فضل الله جمالو