تعداد مقالات: 190

با توجه به اهمیت موضوعات علمی و بروز بودن آنها دبیرخانه نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک تلاش نموده تا قبل از انتشار شماره جدید فصلنامه، مقاله های پذیرش شده به صورت الکترونیکی منتشر شوند.
1. تاثیر عملیات هیدرولیز آنزیمی بر خواص فیزیکی پارچه پشمی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 3-8

مهدی صفی؛ احمد موسوی شوشتری؛ ناهید همتی نژاد


3. خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی


4. بررسی جذب مواد رنگزای واکنش پذیر روی پارچه پنبه ای عمل آوری شده با کیتوسان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 3-8

پیمان ولی پور؛ مهناز السادات هاشمی؛ محمد رضا طوسی جمالی؛ احسان اکرامی


6. تولید نخ‌های ابرظریف پنبه ای با استفاده از تک رشته پلی‌استر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 3-7

ساغر عزیزی بروجنی؛ سید منصور بیدکی


8. بررسی تجربی رفتار اشتعال پذیری موکت نایلونی با آزمون گرماسنجی مخروطی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 3-8

روح الله سمنانی رهبر؛ رضا قاسمی؛ مجتبی پوراصفهانی؛ جمیله آفاقی؛ ملیحه نازی؛ مهرداد آذین‌فر


10. شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 3-11

فرشته رضایی؛ پدرام پیوندی؛ سعید ابراهیمی


11. مدل سازی اثر خواص نخ پود و سرعت ماشین بافندگی جت هوا بر زمان رسیدن نخ پود و کشش وارد شده به آن

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 3-10

هوشنگ نصرتی؛ محمد امانی تهران؛ قدرت ا... زاوری


12. مروری بر روش های اندازه گیری سطح ویژه مواد و الیاف

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 3-10

رامین خواجوی؛ سحر نجف آبادی


13. طراحی و تولید لباس‌کار برای کارگران زن کارخانجات پوشاک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-8

سمیرا عاصی حداد؛ ملیحه شاکری؛ دکتر محمدصالح احمدی


18. اثر فشار هوای جت و نوع نازل برداشت بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ های روتور- جت پنبه ای

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 5-8

سعید شیخ زاده نجار؛ سید محمد عترتی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ بهناز خطیر


19. مروری بر خواص و ساختار البسه جراحی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 5-14

فرزانه مرادی؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ حسن مشروطه


20. بررسی ریزساختار نانوالیاف ژلاتین الکتروریسی شده

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 5-9

کوشینا کوشا؛ Sima Habibi؛ اعظم طالبیان


21. بررسی اثر عوامل ساختاری پارچه های پشم-پلی استر بر مقاومت سایشی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-10

مرضیه دارایی؛ ارزو زارع؛ دکتر محسن هادیزاده