موضوعات = مهندسی
مطالعه مشخصه های رنگی و خواص ریزساختاری پارچه پلی اتیلن ترفتالات پس از آمایش سطحی پرتو فرابنفش/گاز اُزُن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

فرنازالسادات فتاحی


مروری بر روش‌های ضدمیکروبی و ضدویروسی ماسک‌ها

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 53-68

ابوالفضل زارع مهرجردی؛ ساجده رحیم نژاد؛ حامده رحیم نژاد