موضوعات = مدل سازی در نساجی
تعداد مقالات: 13
1. مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-66

وجیهه مظفری شمسی؛ پدرام پیوندی


2. مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 43-66

پدرام پیوندی؛ وجیهه مظفری شمسی


3. مدل سازی اثر خواص نخ پود و سرعت ماشین بافندگی جت هوا بر زمان رسیدن نخ پود و کشش وارد شده به آن

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 3-10

هوشنگ نصرتی؛ محمد امانی تهران؛ قدرت ا... زاوری


4. شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 3-11

فرشته رضایی؛ پدرام پیوندی؛ سعید ابراهیمی


6. اثر شدت تجارت بر بازار کار صنایع تولید محصولات نساجی، چرم، کیف و کفش ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 11-20

علی دهقانی؛ محمد نبی شهیکی تاش؛ سمانه حسین زاده؛ مجید عامری


7. محاسبه نیروی نفوذ سوزن در پارچه‌های تاری-پودی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 29-38

سعید ابراهیمی؛ ایمان حاجی زاده؛ پدرام پیوندی


9. بهینه‌سازی سازوکار حرکت سوزن در ماشین دوزندگی راسته‌دوز با الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 47-53

ایمان حاجی زاده؛ سعید ابراهیمی؛ پدرام پیوندی


11. شبیه سازی عددی نفوذپذیری هوا در پارچه های تاری و پودی با بافت تافته

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 61-68

مسعود کشه فراهانی؛ عبدالرسول مقسم؛ سیده زهرا گوهری


13. مدل‌سازی الکترومکانیکی پارچه تاری-پودی بافته‌شده با رشته‌های فلزی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 151-159

مرضیه نظریان؛ پدرام پیوندی