موضوعات = منسوجات بی بافت و کفپوش ها
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تجربی رفتار اشتعال پذیری موکت نایلونی با آزمون گرماسنجی مخروطی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 3-8

روح الله سمنانی رهبر؛ رضا قاسمی؛ مجتبی پوراصفهانی؛ جمیله آفاقی؛ ملیحه نازی؛ مهرداد آذین‌فر


3. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در طول عمر فرش های دستباف

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 19-26

سید محمود طباطبایی هنزایی؛ محمد قانع؛ حسین حسنی؛ علی زینل همدانی