موضوعات = ریسندگی
تعداد مقالات: 7
1. اثر فشار هوای جت و نوع نازل برداشت بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ های روتور- جت پنبه ای

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 5-8

سعید شیخ زاده نجار؛ سید محمد عترتی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ بهناز خطیر


2. طراحی صنعتی بالن‌گیر ثابت در ماشین بوبین پیچی و اثر آن بر شاخص‌های نخ

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-45

رامین عبقری؛ مجتبی دربیدی


3. تولید نخ‌های ابرظریف پنبه ای با استفاده از تک رشته پلی‌استر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 3-7

ساغر عزیزی بروجنی؛ سید منصور بیدکی


4. اثر موقعیت استقرار فتیله در بخش تغذیه ماشین چندلاکنی بر توزیع شعاعی الیاف در سطح مقطع عرضی نخ پنبه - پلی استر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 39-46

علیرضا حسین پور کاسگری؛ عبدالرسول مقسم؛ مهیار سلیمانی اشرفی؛ پیمان ولی پور


6. تولید الیاف نشاسته به روش ترریسی در حمام انعقاد چرخشی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 201-207

سیده سمانه سربها؛ رامین خواجوی؛ امیرحسین برنج چی؛ سپهر پورآریان