موضوعات = مدیریت نساجی
تعداد مقالات: 10
2. تبیین رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد شرکت (مطالعه موردی: کارخانجات منتخب ریسندگی یزد)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 37-43

انسیه تاکی؛ ریحانه السادات طبائیان؛ غلامرضا بردبار


5. شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-41

وحید محمدی؛ پیمان ولی پور؛ حامد محمدی


6. شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-41

وحید محمدی؛ پیمان ولی پور؛ حامد محمدی


7. اثر سازه های نگرش زیست محیطی مصرف کننده بر رفتارهای دوست دار محیط زیست و خرید پوشاک سبز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 39-48

خلیل الرحمن خلیلی پوررودی؛ فاطمه داداشیان


8. چالشها، موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع نساجی و چرم در ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-33

علی صالحی راد؛ محمدرضا طبیبی؛ محسن عسگری؛ فاطمه جابری


9. عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنعت ریسندگی- مطالعه موردی : استان مازندران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 15-22

مهدی محمدعلی تباربائی؛ علیرضا رشیدی؛ محمدحسن چراغعلی


10. شناسایی بحرانی ترین خطاها در تولید فرش ماشینی با استفاده از روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آن ها

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 223-227

محمد حاتم وند؛ سید عباس میرجلیلی؛ محسن هادی زاده