موضوعات = پوشاک
تعداد مقالات: 25
1. ارائه و آزمون مدلی در زمینه برندسازی پوشاک ورزشی با رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

مرجان میرجلیلی؛ زهرا حاجی انزهائی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجوی


2. ارائه مدل پیشبینی تمایل دانشجویان رشته طراحی لباس دختر در خرید پوشاک الهام گرفته از عناصر پوشاک سنتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1400

پیمان ولی پور؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ مریم سیاری


3. کمینه سازی ضایعات درمرحله الگوکشی لباس برپایه خلاقیت طراح الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

سیده کبری حسینی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ عبدالرسول مقسم


4. تحلیل عوامل اثرگذار بر انتخاب پوشش غیرمتعارف توسط جوانان (مطالعه موردی: بانوان در منطقه دو تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1400

نیرالسادات موسوی؛ عبدالرسول مقسم؛ علیرضا حسین پور کاسگری


5. طراحی و دوخت کلاه NCPAP جهت بستری نوزادان در بخش NICU

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-13

مریم السادات میرحسینی چاهوکی؛ احسان زرین آبادی؛ فاطمه آخوندی


6. تاثیر بارهای سیکلی کاسه ای شدن برروی خواص مکانیکی درز

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 31-40

زینب سلطان زاده


7. شناسایی عوامل موثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محیط زیست

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 21-29

وحید محمدی؛ احسان اکرامی؛ حامد محمدی؛ مریم مرادحسینی


9. تأثیر نوع درز بر سختی خمشی پارچه دوخته شده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 13-20

فرشته خسروی؛ صدیقه گرجی؛ فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


10. معرفی انواع دستکش ها ی محافظ و روش های ارزیابی کارایی آنها

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 19-28

فرزانه زارع بیدکی؛ نازنین اعزازشهابی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


12. ارزیابی رفتار درز در برابر نیروهای کششی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 29-38

ندا نعیمی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


15. مطالعه تجربی تاثیر عوامل ساختاری کیسه خواب بر کارایی حفاظت گرمایی آن

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 47-56

فاطمه قاضی نظام؛ ملیحه قنبری؛ نازنین اعزازشهابی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان


18. طراحی و تولید لباس‌کار برای کارگران زن کارخانجات پوشاک

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 3-8

سمیرا عاصی حداد؛ ملیحه شاکری؛ دکتر محمدصالح احمدی


19. مروری بر بررسی رفتار کاسه ای شدن منسوجات بر اساس پارامترهای ساختاری پارچه

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 9-17

زهرا عباسی؛ پدرام پیوندی؛ رستم نمیرانیان


20. عوامل موثر در خرید پوشاک

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-42

افسانه ولی پوری؛ هاجر پورکاظمیان


22. طراحی لباس براساس اصول شباهت و الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 13-20

محسن هادیزاده؛ پدرام پیوندی


24. شبیه سازی عددی نفوذپذیری هوا در پارچه های تاری و پودی با بافت تافته

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 61-68

مسعود کشه فراهانی؛ عبدالرسول مقسم؛ سیده زهرا گوهری


25. خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی