موضوعات = پوشاک
تعداد مقالات: 17
1. تأثیر نوع درز بر سختی خمشی پارچه دوخته شده

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-20

فرشته خسروی؛ صدیقه گرجی؛ فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


2. معرفی انواع دستکش ها ی محافظ و روش های ارزیابی کارایی آنها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-28

فرزانه زارع بیدکی؛ نازنین اعزازشهابی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


4. ارزیابی رفتار درز در برابر نیروهای کششی

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-38

ندا نعیمی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


7. مطالعه تجربی تاثیر عوامل ساختاری کیسه خواب بر کارایی حفاظت گرمایی آن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 47-56

فاطمه قاضی نظام؛ ملیحه قنبری؛ نازنین اعزازشهابی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان


10. مروری بر بررسی رفتار کاسه ای شدن منسوجات بر اساس پارامترهای ساختاری پارچه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-17

زهرا عباسی؛ پدرام پیوندی؛ رستم نمیرانیان


11. طراحی و تولید لباس‌کار برای کارگران زن کارخانجات پوشاک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-8

سمیرا عاصی حداد؛ ملیحه شاکری؛ دکتر محمدصالح احمدی


12. عوامل موثر در خرید پوشاک

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-42

افسانه ولی پوری؛ هاجر پورکاظمیان


14. طراحی لباس براساس اصول شباهت و الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 13-20

محسن هادیزاده؛ پدرام پیوندی


15. شبیه سازی عددی نفوذپذیری هوا در پارچه های تاری و پودی با بافت تافته

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 61-68

مسعود کشه فراهانی؛ عبدالرسول مقسم؛ سیده زهرا گوهری


17. خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی