موضوعات = پوشاک
تعداد مقالات: 20
1. تاثیر بارهای سیکلی کاسه ای شدن برروی خواص مکانیکی درز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 31-40

زینب سلطان زاده


2. شناسایی عوامل موثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محیط زیست

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 21-29

وحید محمدی؛ احسان اکرامی؛ حامد محمدی؛ مریم مرادحسینی


4. تأثیر نوع درز بر سختی خمشی پارچه دوخته شده

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-20

فرشته خسروی؛ صدیقه گرجی؛ فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


5. معرفی انواع دستکش ها ی محافظ و روش های ارزیابی کارایی آنها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-28

فرزانه زارع بیدکی؛ نازنین اعزازشهابی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


7. ارزیابی رفتار درز در برابر نیروهای کششی

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-38

ندا نعیمی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


10. مطالعه تجربی تاثیر عوامل ساختاری کیسه خواب بر کارایی حفاظت گرمایی آن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 47-56

فاطمه قاضی نظام؛ ملیحه قنبری؛ نازنین اعزازشهابی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان


13. طراحی و تولید لباس‌کار برای کارگران زن کارخانجات پوشاک

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-8

سمیرا عاصی حداد؛ ملیحه شاکری؛ دکتر محمدصالح احمدی


14. مروری بر بررسی رفتار کاسه ای شدن منسوجات بر اساس پارامترهای ساختاری پارچه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-17

زهرا عباسی؛ پدرام پیوندی؛ رستم نمیرانیان


15. عوامل موثر در خرید پوشاک

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-42

افسانه ولی پوری؛ هاجر پورکاظمیان


17. طراحی لباس براساس اصول شباهت و الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 13-20

محسن هادیزاده؛ پدرام پیوندی


19. شبیه سازی عددی نفوذپذیری هوا در پارچه های تاری و پودی با بافت تافته

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 61-68

مسعود کشه فراهانی؛ عبدالرسول مقسم؛ سیده زهرا گوهری


20. خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی