کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
2. بهینه سازی و پیش بینی خواص مکانیکی الیاف آمیخته ای پلی پروپیلن- پلی بوتیلن ترفتالات(PP/PBT ) با استفاده از روش طراحی آزمایش رویه پاسخ

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 104-113

محمد علی توانایی؛ احمد موسوی شوشتری؛ فاطمه گوهر پی؛ محمد بامنی مقدم