کلیدواژه‌ها = ماسک صورت
مروری بر روش‌های ضدمیکروبی و ضدویروسی ماسک‌ها

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 53-68

ابوالفضل زارع مهرجردی؛ ساجده رحیم نژاد؛ حامده رحیم نژاد


تقاضا برای ماسک های نانوفناوری با قابلیت محافظتی برتر در جهان بعد از کرونا

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 39-49

احمد هیوه چی؛ ملیکا شراهی؛ محمدامین سارلی؛ پیمان بروکی میلان