کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
بهبود فرایند تولید نخ با استفاده از رویکرد طراحی برای شش سیگما

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-50

مهسا سرداری محولاتی؛ محمدصالح اولیا؛ عماد اولیا


بهینه‌سازی سازوکار حرکت سوزن در ماشین دوزندگی راسته‌دوز با الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 47-53

ایمان حاجی زاده؛ سعید ابراهیمی؛ پدرام پیوندی