کلیدواژه‌ها = "عمل‌آوری خمیرچوب"
تهیه الیاف ویسکوز به روش عمل‌آوری خمیر چوب با پرتودهی الکترونی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 11-17

میترا توکلی اردکانی؛ سکینه کریمی؛ محمد میرجلیلی