کلیدواژه‌ها = عملکرد و کارایی
تعداد مقالات: 1
1. معرفی انواع دستکش ها ی محافظ و روش های ارزیابی کارایی آنها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-28

فرزانه زارع بیدکی؛ نازنین اعزازشهابی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی