کلیدواژه‌ها = صنعت نساجی
تعداد مقالات: 7
5. شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-41

وحید محمدی؛ پیمان ولی پور؛ حامد محمدی


6. شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-41

وحید محمدی؛ پیمان ولی پور؛ حامد محمدی