کلیدواژه‌ها = مد
تعداد مقالات: 1
1. مسائل طراحی در حوزه پوشاک کارکردی هوشمند

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 29-37

اعظم نعمتی