کلیدواژه‌ها = میدان مغناطیسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مدلسازی تأثیر شکل میدان مغناطیسی بر فرآیند الکتروریسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-47

محمدرضا فلاح زاده؛ پدرام پیوندی؛ محمدعلی توانایی