نویسنده = اصلاحی، نیلوفر
بهینه سازی آماری فیلتر نانولیفی حاوی نانولوله کربنی

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 28-46

سلمان دهقان؛ مهدی ورسه ای؛ نیلوفر اصلاحی؛ محمد اسماعیل یزدانشناس


تکمیل ضد میکروب پارچه پنبه ای با استفاده از هیدروژل ابریشم و عصاره گیاهی بابونه

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 35-42

نسرین رحمتی؛ نیلوفر اصلاحی؛ ابوسعید رشیدی