نویسنده = عماد اولیا
ارزیابی کرنش و تغییر شکل سطحی پارچه‌های تاری پودی با استفاده از روش همبستگی تصویر

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 26-40

پریسا ترابی؛ محمد جواد عبقری؛ سید منصور بیدکی؛ عماد اولیاء


بهبود فرایند تولید نخ با استفاده از رویکرد طراحی برای شش سیگما

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-50

مهسا سرداری محولاتی؛ محمدصالح اولیا؛ عماد اولیا