نویسنده = میرجلیلی، محمد
بهبود خواص الکتریکی و آنتی باکتریال روی پارچه پنبه ای با استفاده از گرافن اکساید

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 15-23

نجمه علیزاده؛ محمد میرجلیلی؛ پیمان ولی پور؛ حمید اکبرپور


کاربرد روش رویه پاسخ و المان محدود در بهینه سازی کاسه‌انداختن پارچه در ماشین استنتر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 71-90

فاطمه توانگرریزی؛ رامین عبقری؛ محمد میرجلیلی؛ حمیدرضا امیری


بررسی خواص حرارتی، مکانیکی و الکتریکی کامپوزیت‌های اپوکسی پر‌شده با نانو لوله‌های کربنی اصلاح شده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 5-11

حمیدرضا گلشن تفتی؛ محمد میرجلیلی؛ پیمان ولی پور


تهیه الیاف ویسکوز به روش عمل‌آوری خمیر چوب با پرتودهی الکترونی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 11-17

میترا توکلی اردکانی؛ سکینه کریمی؛ محمد میرجلیلی