نویسنده = مجید طهرانی دهکردی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی رفتار کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 115-122

مجید طهرانی دهکردی؛ هوشنگ نصرتی؛ محمود مهرداد شکریه