نویسنده = ودود، مرتضی
مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت پوشاک

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 39-50

ملیحه دهقان؛ مرتضی ودود؛ پدرام پیوندی؛ مهدی رضاییان


مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت فرش

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 39-57

سرور دشمن فنا؛ پدرام پیوندی؛ مرتضی ودود