نویسنده = نوربخش، شیرین
مطالعه خواص سلولز باکتریایی حاوی دندریمر ، مواد گیاهی و شیمیایی

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 109-126

ریحانه آذرمی؛ علی اشجاران؛ شیرین نوربخش؛ اعظم طالبیان


خواص کالای پلی استری تکمیل شده با نانو ذرات ZnO در محیط قلیایی هیدروکسید کلسیم

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 21-30

ضحی خندق آبادی؛ شیرین نوربخش؛ مجید منتظر


مطالعه اثر نرم کننده سیلیکونی بر خواص کالای پنبه ای اصلاح سطح شده با تخلیه الکتریکی کرونا

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-35

شیرین نوربخش؛ ساناز جعفری؛ مازیار پروین زاده