نویسنده = زرین آبادی، احسان
الهام گیری از نقوش سفالینه های استان سیستان و بلوچستان در طراحی لباس مجلسی بانوان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 47-64

فاطمه راستگو؛ احسان زرین آبادی؛ غزاله چیذری فرد


طراحی و دوخت کلاه NCPAP جهت بستری نوزادان در بخش NICU

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-13

مریم السادات میرحسینی چاهوکی؛ احسان زرین آبادی؛ فاطمه آخوندی