نویسنده = دهقان بنادکی، زهرا
بررسی تأثیر عوامل فرآیندی بر رفتار خزشی بلند ‌‌مدت ژئوتکستایل‌های پلی استر بافته شده و بی بافت سوزن زنی شده

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 59-69

حسن مشروطه؛ اسفندیار اختیاری؛ سعید فتاحی؛ سید مصطفی احمدی؛ میترا بخشی؛ زهرا دهقان بنادکی