نویسنده = طالبیان، اعظم
تولید و بررسی ساختار و خواص رئولوژیکی الیاف نانو کامپوزیت پلی پروپیلن/ سیلیکا

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 18-27

سیما حبیبی؛ فائزه سروری؛ شروین احمدی؛ اعظم طالبیان


مطالعه خواص سلولز باکتریایی حاوی دندریمر ، مواد گیاهی و شیمیایی

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 109-126

ریحانه آذرمی؛ علی اشجاران؛ شیرین نوربخش؛ اعظم طالبیان


مروری بر کاربرد نانوالیاف در پزشکی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-44

عطیه قاجاریه؛ Sima Habibi؛ اعظم طالبیان


بررسی ریزساختار نانوالیاف ژلاتین الکتروریسی شده

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 5-9

کوشینا کوشا؛ سیما حبیبی؛ اعظم طالبیان