نویسنده = هادی دبیریان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سیستم های مختلف تولید بر بهره وری در خط تولید پیراهن کلاسیک

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 19-24

هادی دبیریان؛ هادی خیرآبادی