نویسنده = بهادر نجف آبادی، شهرزاد
مطالعه تکمیل ضدباکتری قابل شارژ در پارچه های اسپیسر حلقوی با استفاده از ترکیبات N - هالامین

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 71-80

حسن حسنی؛ شهرزاد بهادر نجف آبادی؛ محمد مرشد؛ سید حسین حکمتی مقدم