نویسنده = موسوی شوشتزی، احمد
مقدمه ای بر عمل آوری با پلاسما و کاربرد آن در اصلاح خواص سطحی الیاف پلی پروپیلن

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 45-54

امین الدین حاجی؛ احمد موسوی شوشتزی


بهینه سازی و پیش بینی خواص مکانیکی الیاف آمیخته ای پلی پروپیلن- پلی بوتیلن ترفتالات(PP/PBT ) با استفاده از روش طراحی آزمایش رویه پاسخ

دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 104-113

محمد علی توانایی؛ احمد موسوی شوشتری؛ فاطمه گوهر پی؛ محمد بامنی مقدم


تاثیر عملیات هیدرولیز آنزیمی بر خواص فیزیکی پارچه پشمی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 3-8

مهدی صفی؛ احمد موسوی شوشتری؛ ناهید همتی نژاد