نویسنده = خانی گوآبادی، محبوبه
بررسی روش های مختلف تکمیل کالای خواب با عصاره طبیعی آرامش بخش گل یاسمن

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 27-36

محبوبه خانی گوآبادی؛ زهرا مزروعی سبدانی؛ دکتر اکبر خدامی