نویسنده = نمیرانیان، رستم
تأثیر سیکل شستشو بر کارایی ماسک های پارچه ای تکمیل شده با هیدروکسی آپاتیت

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 41-51

ابوالفضل زارع؛ رستم نمیرانیان؛ حسین ملاحسینی؛ ساجده رحیم نژاد؛ حامده رحیم نژاد


ارائه روش اندازه‌گیری ابعاد دست جهت تهیه دستپوش با استفاده از دوربین سنجش عمق

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 5-13

پدرام پیوندی؛ محبوبه افضلی؛ رستم نمیرانیان


مروری بر بررسی رفتار کاسه ای شدن منسوجات بر اساس پارامترهای ساختاری پارچه

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 9-17

زهرا عباسی؛ پدرام پیوندی؛ رستم نمیرانیان