نویسنده = خواجه مهریزی، محمد
نوراکسایش پساب رنگینه‌های پراکنده با ساختارهای مختلف به کمک فرایند UV/H2O2

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 167-173

نفیسه هدایتی؛ حمیده نجفی؛ محمد خواجه مهریزی؛ سید منصور بیدکی