نویسنده = زارع، ابوالفضل
تأثیر سیکل شستشو بر کارایی ماسک های پارچه ای تکمیل شده با هیدروکسی آپاتیت

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 41-51

ابوالفضل زارع؛ رستم نمیرانیان؛ حسین ملاحسینی؛ ساجده رحیم نژاد؛ حامده رحیم نژاد


مروری بر روش‌های ضدمیکروبی و ضدویروسی ماسک‌ها

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 53-68

ابوالفضل زارع مهرجردی؛ ساجده رحیم نژاد؛ حامده رحیم نژاد


بررسی رفتار کاسه انداختن پارچه های سلولزی چاپ شده با روناس و آلجینات سدیم

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 37-44

ابوالفضل زارع مهرجردی؛ حامده رحیم نژاد؛ ساجده رحیم نژاد