نویسنده = هادیزاده، محسن
بررسی اثر عوامل ساختاری پارچه های پشم-پلی استر بر مقاومت سایشی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 5-10

مرضیه دارایی؛ ارزو زارع؛ دکتر محسن هادیزاده


طراحی لباس براساس اصول شباهت و الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 13-20

محسن هادیزاده؛ پدرام پیوندی


شناسایی بحرانی ترین خطاها در تولید فرش ماشینی با استفاده از روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آن ها

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 223-227

محمد حاتم وند؛ سید عباس میرجلیلی؛ محسن هادی زاده