نویسنده = پیمان ولی پور
تعداد مقالات: 7
2. بررسی تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند در پوشاک ورزشی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 57-64

پیمان ولی پور؛ مریم سیاری


6. بررسی جذب مواد رنگزای واکنش پذیر روی پارچه پنبه ای عمل آوری شده با کیتوسان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 3-8

پیمان ولی پور؛ مهناز السادات هاشمی؛ محمد رضا طوسی جمالی؛ احسان اکرامی