نویسنده = سیما حبیبی
تعداد مقالات: 4
1. مروری بر کاربرد نانوالیاف در پزشکی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-44

عطیه قاجاریه؛ Sima Habibi؛ اعظم طالبیان


2. بررسی ریزساختار نانوالیاف ژلاتین الکتروریسی شده

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 5-9

کوشینا کوشا؛ Sima Habibi؛ اعظم طالبیان


3. مروری بر خواص و کاربردهای پزشکی نانوالیاف الکتروریسی‌شده حاصل از کیتوسان

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 43-55

دکتر سیما حبیبی؛ مژگان رزاق پور؛ محمدرضا اله قلی قصری؛ حسین نازک دست